Διαδικασία Είσπραξης επιδότησης για αγορά περούκας

1.      Παραπεμπτικό (Γνωμάτευση) από τον θεράποντα ιατρό (ο γιατρός που σας παρακολουθεί, συνήθως ογκολόγος), που να αναφέρει ότι «συνιστάται η αγορά τεχνητής κόμης» ή απλά «συνιστάται η αγορά περούκας».

2.      Απόδειξη λιανικής πώλησης από το κατάστημά μας ότι έχει αγοραστεί η περούκα.

3.      Βεβαίωση CE από το κατάστημά μας για τη συγκεκριμένη περούκα.

4.      Υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών στον ΕΟΠΠΥ για είσπραξη του ποσού που προβλέπεται (για τους περισσότερους ασφαλισμένους ανέρχεται στα 186€).

Η υποβολή μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά μέσω gov.gr στο παρακάτω link:

https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/iatropharmakeutike-perithalpse/apozemiose-tekhnetes-komes

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤa ΕΞΗΣ

·        Η ημερομηνία του παραπεμπτικού θα πρέπει να είναι προγενέστερη αυτής της απόδειξης. Δηλαδή αν για παράδειγμα το παραπεμπτικό εκδοθεί με ημερομηνία 10/4/2023, τότε η απόδειξη θα πρέπει να έχει ημερομηνία από 11/4/2023 και αργότερα.

 

·        Το παραπεμπτικό ισχύει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συνήθως ένα μήνα. Θα πρέπει λοιπόν η απόδειξη να έχει εκδοθεί πριν τη λήξη του παραπεμπτικού και βέβαια να κατατεθούν τα δικαιολογητικά στον ΕΟΠΠΥ.  Στο πιο πάνω παράδειγμα, αν το παραπεμπτικό γράφει πως «ισχύει έως 9/5/2023» τότε θα πρέπει η απόδειξη να έχει εκδοθεί έως 8/5/2023.